განხორციელებული პროექტები

კომპანია ,,ლაიმის’’  საქმიანობას წარმოადგენს ბიო ტუალეტების გაქირავება და მათი შემდგომი მომსახურება. 
წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას.